Facebook LinkedIn
  • Sade Lighting

Energiebespaarlening voor led-verlichting bij scholen via Nationaal Energiebespaarfonds

Er is per direct 5 miljoen euro beschikbaar voor scholen om led-verlichting te plaatsen met een lening van het Nationaal Energiebespaarfonds. Het fonds start de pilot Scholen Energiebespaarlening.

Nederland telt ongeveer 8.000 basis- en middelbare scholen. De meeste van deze gebouwen zijn nog niet verduurzaamd. De Tweede Kamer heeft minister Ollongren opgeroepen de meest energie-onzuinige schoolgebouwen te verduurzamen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarop het Nationaal Energiebespaarfonds gevraagd hier invulling aan te geven door het opzetten van een pilot.

Rabobank
Met de pilot wordt onderzocht of de verduurzaming van schoolgebouwen met behulp van een aantrekkelijke lening tot een versnelling kan komen. Voor de pilot hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rabobank samen 5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De Scholen Energiebespaarlening kent een looptijd van 15 jaar met een vaste lage rente. De lening kan vooralsnog gebruikt worden voor 5 energiebesparende maatregelen; zonnepanelen, isolatie van gevel/spouwmuur, dakisolatie, led-verlichting en energiemanagementsystemen.

Om voor scholen het proces van verduurzaming soepeler te laten verlopen, is bij de Scholen Energiebespaarlening begeleiding vaak noodzakelijk. Als procesbegeleider helpt Stichting Schooldakrevolutie scholen bij het inventariseren van de verduurzamingsmogelijkheden en begeleidt ze de uitvoering van de genoemde maatregelen. Indien een school een lening wenst, bereidt de Stichting Schooldakrevolutie de aanvraag samen met de school voor.